Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Wnioski i dokumenty do pobrania

Dokumenty przyjmowane są na Dzienniku Podawczym (na parterze budynku Urzędu Miasta)

Poniżej obowiązujące stawki oraz wzory deklaracji i informacji:

Linki:

Dokumenty do pobrania /pdf/:

BLANKIET DOWODU WPŁATY
W związku z likwidacją punktu kasowego w budynku Urzędu Miasta Limanowa z dniem 1 lipca 2011 r. przygotowano wypełnione blankiety dowodów wpłat.
Do pobrania: blankiet dowodu wpłaty

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:
Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH:

GOSPODARKA GRUNTAMI I GOSPODARKA PRZESTRZENNA:

OCHRONA ŚRODOWISKA:

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SANITARNA:

ZGROMADZENIA PUBLICZNE:

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE:

GOSPODARKA KOMUNALNA

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami

PARKINGI

Wniosek o wydanie abonamentu postojowego na parkingu Św. Krzysztofa

Załatw sprawę w urzędzie szybko i sprawnie!

Wróć do góry