Deklaracja dostępności
Kultura

Patronat Burmistrza

22 stycznia 2014 r. weszło w życie Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie: obejmowania imprez i wydarzeń patronatem Burmistrza Miasta Limanowa. Zarządzenie to ustala zasady przyznawania patronatu oraz terminy składania i wzór wniosku, który zobowiązani są złożyć organizatorzy imprez ubiegający się o taki patronat.

Patronat Burmistrza Miasta Limanowa jest wyrazem wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter organizowanej imprezy lub wydarzenia.

Przyznanie patronatu Burmistrza Miasta Limanowa jest wyróżnieniem honorowym i nie stanowi deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

Przyznanie patronatu nie zwalnia organizatora imprezy lub wydarzenia z obowiązku dopełnienia wszystkich przewidzianych prawem procedur oraz uiszczenia związanych z tym opłat i innych należności.

Pliki do pobrania

Wróć do góry