Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

POBIERZ PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Uwaga! W związku z dużym rozmiarem pliku zaleca się jego pobranie na dysk twardy komputera (prawy przycisk myszy na linku pobierz oraz wybierz: Zapisz element docelowy jako). Do otwarcia pliku polecamy program SumatraPDF, który działa dużo szybciej od konkurencyjnych programów np. Adobe Reader.

Plik można otworzyć w każdej przeglądarce *.pdf

Uchwała Nr XXXIII/199/2004 Rady Miasta Limanowa z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Uchwała Nr LV/320/2006 Rady Miasta Limanowa z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta, z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa”.

Uchwała Nr XXVIII/199/2008 Rady Miasta Limanowa z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

UCHWAŁA NR L/337/2010 RADY MIASTA LIMANOWA z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

UCHWAŁA NR LI/355/2010 RADY MIASTA LIMANOWA z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

UCHWAŁA NR XXVII/160/2012 RADY MIASTA LIMANOWA z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Uchwała nr XXXVIII/238/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Uchwała nr XXXVIII/239/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Uchwała nr XI.73.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 9 czerwca 2015 roku, w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Miejskiej Góry” w Limanowej

UCHWAŁA Nr XLII.277.21 Rady Miasta Limanowa z dnia 23.06.2021 r.  w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA” – tereny przy ul. Targowej

Rysunek app (plik do rozpakowania)

Legenda do app

Uchwała Nr XLV.294.21 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Limanowa Nr XXIII.153.20 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

Uchwała nr XLV.295.21 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA” dla terenu w rejonie działek nr 191 i 193 (obręb 6)

Rysunek app (plik do rozpakowania)

Legenda do app

Uchwała Nr XLV.296.21 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA” dla terenów położonych przy ul. Rzecznej i Skrudlak

Rysunek app (plik do rozpakowania)

Legenda do app

Uchwała Nr XLVI.302.21 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.153.20 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”, zmienionej uchwałą Rady Miasta Limanowa Nr XLV.294.21 z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Uchwała Nr XLVI.303.21 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 września 2021 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

Rysunek app (plik do rozpakowania)

Legenda do app

Uchwała Nr XLVI.304.21 Rady Miasta Limanowa z dnia 24 września 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA” dla terenu w rejonie działki nr 651/1 (obręb 3)

Rysunek app ( plik do rozpakowania)

Legenda do app

Uchwała Nr LI.330.21 Rady Miasta Limanowa z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa

Zał. nr 1 (plik do rozpakowania)

Zał. nr 2 (plik do rozpakowania)

Zał. nr 3 (plik do rozpakowania)

Zał. nr 4 (plik do rozpakowania)

Zał. nr 5 (plik do rozpakowania)

Zał. nr 6 (plik do rozpakowania)

Zał. nr 7 (plik do rozpakowania)

Zał. nr 8 (plik do rozpakowania)

Zał. nr 9 (plik do rozpakowania)

Zał. nr 10 (plik do rozpakowania)

Wróć do góry