Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

PSZOK

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
ul. Moczarki
34-600 Limanowa
adres www: http://mzgkim.limanowa.pl/

Regulamin PSZOK

Wykaz przedsiębiorców w zakresie odpadów komunalnych:

Wykaz przedsiębiorców w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta Limanowa:

 

Wróć do góry