Deklaracja dostępności
O mieście

Urząd Miasta

Urząd Miasta jest jednostką budżetową i organizacyjną Miasta, przy pomocy, której Burmistrz wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Miasta, zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez Miasto w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej.

Tak najogólniej i bardzo oficjalnie można określić zadania Urzędu, jednak przede wszystkim ma on być – i do tego dążą wszyscy pracujący tu urzędnicy – miejscem przyjaznym i otwartym dla wszystkich mieszkańców Limanowej.

Burmistrz Miasta, Zastępca
Rada Miasta
Jednostki organizacyjne
Instytucje Kultury
Struktura organizacyjna urzędu
Wydziały Urzędu Miasta
Rachunki bankowe

 

E-Urząd /Dokumenty do pobrania

URZĄD MIASTA LIMANOWA

34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9
tel. 0048 18 337-20-54
fax. 0048 18 337-23-49

NIP: 737-10-04-591

e-mail: sekretariat@miastolimanowa.pl
https://miastolimanowa.pl


Godziny pracy Urzędu Miasta Limanowa:
poniedziałek: 7.30 – 17.00
wtorek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 15.30
czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00

Wróć do góry