Deklaracja dostępności
O mieście

Insygnia

HERB MIASTA

Najstarszy wizerunek herbu Limanowej spotykamy na pieczęci pochodzącej z końca XVI stulecia. Znajdują się na niej te same elementy, co w herbie współczesnym, a więc: umieszczone w centrum drzewo liściaste (dąb), róg myśliwski i topór. Pewni jesteśmy tylko jednego: róg myśliwski to dawny szlachecki herb „Trąby”, którym pieczętowali się Jordanowie – założyciele miasta. Istniał również herb „Topór”, którym pieczętowali się między innymi Tęczyńscy, wchodzący w częste koligacje rodzinne z Jordanami. Być może, iż topór w limanowskim herbie jest śladem takiej właśnie koligacji. Drzewo to element często spotykany w herbach miast małopolskich (między innymi Myślenic). Trudno jednak dać wiarę limanowskiej tradycji, mówiącej, iż teren miasta to niegdysiejsza puszcza, którą karczowano siekierami, i w której odbywały się polowania (stąd róg myśliwski). Na pochodzącym ze starego magistratu rzeźbionym herbie Limanowej, wykonanym prawdopodobnie po wielkim pożarze miasta w drugiej połowie XVIII wieku, tarcza herbowa podzielona jest na trzy barwne pola: czerwone (umieszczono na nim topór), żółte (z rogiem myśliwskim) i niebieskie, stanowiące tło dla zielonego drzewa. Barw tych użył niegdyś limanowski malarz Tadeusz Ociepka, projektując sztandar i znaczek klubu sportowego „Limanovia”.

Uchwała Nr XXV/147/2012 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: zasad używania herbu Miasta Limanowa

Zarządzenie Nr 97/2013 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie: określenia trybu i warunków zawarcia umowy o używanie herbu Miasta Limanowa w celach komercyjnych

HEJNAŁ MIASTA

Hejnał jest utworem muzycznym, pt. „Echo Trombity”, którego autorem jest prof. Ludwik Mordarski.
Hejnał może być grany na trombitach lub odtwarzany z zapisu magnetycznego lub cyfrowego. Hejnał może być wykonywany w szczególności:
1) podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i samorządowych,
2) uroczystości z okazji rocznic wydarzeń o znaczeniu ogólnokrajowym i lokalnym,
3) imprez i uroczystości związanych z ważnymi wydarzeniami w życiu Miasta Limanowa i jego mieszkańców.
Hejnał może być ponadto odtwarzany publicznie, w sposób automatyczny w ustalonych odstępach czasu, i ustalonym miejscu z zapisu magnetycznego lub cyfrowego za pomocą urządzeń emitujących dźwięk.

Uchwała w sprawie ustanowienia hejnału Miasta Limanowa

zapis nutowy:

BARWY MIASTA

  1. Barwami Miasta Limanowa są kolory: żółty, czerwony i niebieski, ułożone na białym tle, w trzech poziomych, równoległych pasach o tej samej szerokości, oddzielonych od siebie pasami koloru białego. Pasy ułożone są w kolejności: górny jest koloru żółtego, środkowy koloru czerwonego a dolny koloru niebieskiego.
  2. Przy położeniu barw miasta w układzie pionowym kolor żółty umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.
  3. Barwy Miasta Limanowa mogą być umieszczone na budynkach i obiektach a także w innych miejscach dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości miejskich.


FLAGA MIASTA

  1. Flagą Miasta Limanowa jest prostokątny płat tkaniny o barwach miejskich z naniesionym Herbem Miasta, umieszczony na maszcie.
  2. Flagę miejską podnosi się na budynku Urzędu Miejskiego oraz na budynku stanowiącym miejsce obrad Rady Miejskiej – w czasie sesji Rady.
  3. Flagę miejską podnosi się również obok flagi państwowej, na budynku Urzędu Miejskiego z okazji uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych i miejskich.

 Uchwała Nr XV/121/95 Rady Miejskiej w Limanowej z dnia 28 września 1995 r. w sprawie barw i flagi Miasta Limanowa.

LOGO MIASTA

Logo to znak graficzny spełniający rolę marketingową a jednocześnie informacyjną, poprzez skrótowe, ale łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu. Logo Miasta Limanowa zainspirowane było najbardziej charakterystycznym elementem miasta:  przyrodą, czystym i przyjaznym środowiskiem, ekologią, ciszą, spokojem, górami i uroczymi krajobrazami.

Wróć do góry