Deklaracja dostępności
O mieście

Miasta Partnerskie

DOLNY KUBIN ( Słowacja)
http://www.dolnykubin.sk/ 

Współpraca z tym miastem trwa od 1969 roku. Dzięki ponad 50-letniej wzajemnej współpracy, której nie sposób ogarnąć w krótkim tekście, zarówno w Limanowej jak i w Dolnym Kubinie m.in. na scenach prezentowały się zespoły muzyczne, taneczne i teatralne, w galeriach – artyści profesjonalni i amatorzy, na boiskach – młodzi sportowcy. Odbywały się imprez, które ożywiały stare zwyczaje i tradycje, przypominały dawną kuchnię i potrawy. Swoje wymiany miały drużyny lekkoatletyczne, zespoły piłki ręcznej dziewcząt, zawodnicy tenisa stołowego oraz narciarze biegowi.
Latem 1972 r. wejściem na Babią Górę rozpoczęła się współpraca turystyczna. Dzięki niej Polacy i Słowacy wielokrotnie wszak współpraca obejmuje kolejne pokolenia, wspólnie zwiedzali np.: Kraków, Nowy Sącz, Wieliczkę, Częstochowę, Pragę, Bratysławę, Bańską Bystrzycę, Żylinę, Rużomberok, czy Liptowski Mikulasz. W bliższej i dalszej okolicy obu miast nie ma chyba szczytu, który nie zostałby wspólnie zdobyty. Ramię w ramię Polacy i Słowacy wspinali się na Turbacz, Mogielicę, Trzy Korony w Pieninach, Wielki Krywań Fatrzański, Wielki Rozsutec. Przeszli Gorce, Beskid Wyspowy, Janosikowe Diery w Małej Fatrze, czy Magurę Orawską.
Najważniejsze jednak jest to, że w ciągu wielu lat współpracy spotykali się zwyczajni ludzie, którzy dzięki serdecznym rozmowom i wymianie doświadczeń zyskiwali nowych, prawdziwych przyjaciół.

WATHLINGEN (Niemcy)
http://www.wathlingen.de/

Współpraca z niemieckim miastem Wathlingen rozpoczęła się w 1996 r. Wtedy to, niewidzialna nić połączyła dwa miasta Limanowa i Wathlingen. Bardzo odmienne, o różnych tradycjach i historii, a jednocześnie zawsze sobie nieobojętne. Wtedy wydawało się, że w każdej chwili coś lub ktoś może ją zerwać. Pamięć przeszłości oraz fakt, że my Polacy uczyliśmy się dopiero demokracji, budziły wiele wątpliwości. Na szczęście byli entuzjaści, których to nie zniechęcało, a wręcz przeciwnie – mobilizowało do działań. To w nich pojawiła się siła, która przyciągała innych, szczególnie młodych ludzi w obu miastach. To oni zaczęli myśleć o wspólnej przyszłości i wyznaczali do niej drogę. Konsekwentnie tę nić rozwijali, by coraz silniej łączyła nasze miasta. Szukali sposobów i okazji, by więzi umacniać. Stali się inicjatorami przyjacielskich stosunków między różnymi grupami, wnieśli ożywienie w życie towarzyskie, kulturalne, sportowe i oświatowe obu partnerów. To ci ludzie, w obu miastach, trzymali w dłoniach łączącą nić. Także wtedy, gdy razem wkraczaliśmy w XXI wiek, oraz wtedy, gdy razem spotkaliśmy się w Zjednoczonej Europie. Mijały lata, a my szybko uczyliśmy się wzajemnego poszanowania i zrozumienia. Zaczęliśmy korzystać i wymieniać się doświadczeniem i osiągnięciami.
Dziś można powiedzieć, że ta nić w dłoniach bezinteresownych ludzi przeobraziła się w trwały węzeł, który jest dowodem na to, że z partnerstwa powstała przyjaźń nie tylko między Limanową, a Wtahlingen, ale przede wszystkim między mieszkańcami obu miast.

TRUSKAWIEC (Ukraina)
http://www.truskavets-city.gov.ua/

Kontakty miedzy miastami Truskawiec i Limanowa zostały zawiązane dzięki mieszkającemu tam Polakowi Eugeniuszowi Dąbrowskiemu, który był szefem tamtejszej Polonii.
Oficjalna współpraca pomiędzy miastami rozpoczęła się 2 czerwca 2000r. kiedy to podpisano pierwsze Porozumienie o współpracy. W imieniu obydwu miast podpisywali ją Burmistrz Miasta Truskawiec Bogdan Matołycz oraz Burmistrz Miasta Limanowa – Leszek Woźniak.

30 listopada 2007 roku ówczesny Burmistrz Miasta Truskawiec Lew Gritsak oraz Burmistrz Miasta Limanowa Marek Czeczótka odnowili umowę o współpracy pomiędzy miastami.
Obecnie obowiązuje umowa o współpracy między miastami Truskawiec i Limanowa z dnia 23 sierpnia 2011r., która podpisali Burmistrz Miasta Truskawiec Rusłan Kozyr i Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda. Oba miasta sprzyjają wszechstronnemu i bezpośredniemu związkowi między ich mieszkańcami, szczególnie między młodzieżą dążąc do lepszego wzajemnego poznania się jak również wymiany informacji, programów i założeń ideowych. Współpraca obu miast w dziedzinach zainteresowań mieszkańców koncentruje się szczególnie w takich sferach, jak: gospodarka komunalna, oświata, kultura, problemy młodzieży i opieki społecznej, sport, ochrona środowiska, turystyka.

NAGYKALLO (Węgry)

http://nagykallo.hu/

4 maja 2003r. Limanowa gościła po raz pierwszy delegacją z węgierskiego miasta Nagykallo. Podczas następnej wizyty 4 października 2003r. podpisana została umowa o wzajemnej przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, którą w imieniu miasta Nagykallo podpisał Burmistrz Janos Terdik, a w imieniu miasta Limanowa ówczesny Burmistrz Marek Czeczótka. Umawiające się strony zobowiązały się wzajemnie wspierać inicjatywy w zakresie stosunków gospodarczych, kulturalnych i handlowych między obydwoma miastami.
QW ramach współpracy miast prowadzone są wymiany młodzieży, międzynarodowe wyjazdy sportowe, wielokrotnie podczas obchodów świąt miast, prowadzone są wymiany zespołów muzycznych, chórów i orkiestr.

NILES (USA)
http://www.vniles.com/

Ojcem Chrzestnym współpracy z amerykańskim miastem Niles jest Wiesław Żółtowski – Dyrektor Generalny limanowskiej firmy „GOLD DROP”. Dzień 5 maja 2005 r. przeszedł do historii miast siostrzanych. Oto w tym dniu ustanowiono piąte siostrzane miasto Limanowej – amerykańskie Niles, w którym bije wiele serdecznych i życzliwych polskich serc.
Na zaproszenie burmistrza i kierownika Urzędu Miasta Niles w 2005 r. przebywała w USA delegacja miasta Limanowa. A celem wizyty było oficjalne podpisanie umowy współpracy – PROKLAMACJI PRZYJAűNI MIAST SIOSTRZANYCH pomiędzy LIMANOWĄ, a NILES.
„Wierzymy, że przyjaźń pomiędzy miastami poprzez bezpośrednie kontakty prowadzić będzie do wzajemnego zrozumienia między obywatelami wszystkich kontynentów. Miasta Limanowa, Polska i Niles, Illinois, USA będą wspólnie dążyły do rozpowszechniania pokoju na świecie, oraz przyjaznych stosunków pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych i Rzeczpospolitej Polskiej” – oto najważniejsze zdania w podpisanej proklamacji przyjaźni.

MRĄGOWO (Polska)
http://www.mragowo.pl/

2 października 2006 r. został podpisany akt współpracy pomiędzy miastami Limanowa a Mragowo (Województwo Warmińsko – Mazurskie).
Przedmiotem współpracy jest wymiana doświadczeń na szczeblu samorządowym, współpraca w dziedzinie promocji miast, współpraca przedsiębiorstw, zakładów pracy, klubów sportowych i pozarządowych organizacji społecznych. Istotna będzie także współpraca w dziedzinie kultury, sportu, edukacji, dorobku artystycznego twórców ludowych, mediów lokalnych.

Współpraca realizowana jest w następujących dziedzinach: wymiany młodzieży szkolnej, kultury i sztuki, kontaktów osobistych grup mieszkańców i organów samorządowych miast, promocji, rozwoju sportu i turystyki, integracji europejskiej,
współpracy lokalnych stowarzyszeń i pozarządowych organizacji społecznych,
kontaktów środowisk gospodarczych, wymiany wiedzy i doświadczeń.
Celem współpracy jest promowanie przyjaźni i porozumienie pomiędzy obydwoma samorządami i stworzenie mieszkańcom sposobności do wymiany doświadczeń w różnych dziedzinach.

KŁODZKO (Polska)
http://www.klodzko.pl/umklod/index.php/pl/

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy partnerskiej miało miejsce 21 lipca 2018 roku podczas Dni Limanowej. Życzeniem obydwu Miast było nawiązanie współpracy obejmującej wymianę doświadczeń na szczeblu samorządowym, promowanie przyjaźni, jak też stworzenie mieszkańcom sposobności do współdziałania na różnych płaszczyznach.
Miasta rozwijają współpracę w dziedzinach: wymiany młodzież szkolnej, kultury, sztuki,
kontaktów osobistych grup mieszkańców, organów samorządowych miast, promocji, turystyki, sportu, współpracy lokalnych stowarzyszeń i pozarządowych organizacji społecznych, kontaktów środowisk gospodarczych, wymiany wiedzy i doświadczeń.

Wróć do góry