Deklaracja dostępności
Kultura

Zespoły artystyczne

Muzyka doskonale wypełnia wolny czas. Uzupełnia energię zmęczonego serca.
Jest czarodziejką nastroju i dobrego klimatu.

/Wiesław Matuch/

Limanowa to region, w którym kultura muzyczna jest szczególnie ważna. Muzyka tworzy przestrzeń wyrażania myśli i rozumienia świata. Śpiew jest najdoskonalszym sposobem wykorzystania głosu, a pieśń – formą, w której mieści się świat. Łączy w sobie piękno głosu ludzkiego i – poprzez słowa – ludzkiej myśli.

Muzyka ludowa to skarbnica kultury Limanowej
Kultura muzyczna Limanowej to pielęgnowanie muzyki ludowej. Pieśń ludowa, tworzona przez pokolenia, niesie przekaz pozawerbalny przeszłych pokoleń. Kiedyś spełniała w życiu człowieka wiele funkcji; nie było od niego oderwania, ale dopełniła je, towarzysząc ludziom od narodzin do śmierci, w czasie pracy i w czasie zabawy. Ten klimat – łączności z muzyką w Limanowej kultywują zespoły, chóry, orkiestry. Na uwagę zasługuje organizowany przez Limanowski Dom Kultury już ponad 30 lat, Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza”. Festiwal ten nazwano świętem kultury ludowej regionu limanowskiego. A jest on ukłonem współczesności nad tym, co zostawiły nam pokolenia, jest pielęgnowaniem bogactwa tradycji ludowej.

Wszystkie placówki kulturalne sprzyjają działalności bardzo różnorodnych zespołów artystycznych mających często kilkudziesięcioletnią tradycję. Należą do nich: Zespół Pieśni i Tańca „Limanowianie”, orkiestra dęta „Echo Podhala”, trzy zespoły chóralne istniejące przy bazylice – „Pueri Cantores Limanovienses”, „Canticum Jubilaeum” oraz najstarszy spośród nich – Chór Męski.

W Limanowej działa również:

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Chór „Carpe Diem”

Zespół „Kana-An”

Zespół „Consonans”

Wróć do góry