Deklaracja dostępności
Turystyka i Sport

O mieście

Miasto Limanowa to malowniczo położona miejscowość w woj. małopolskim, w niewielkiej kotlinie otoczonej górami. Jako stolica powiatu limanowskiego stanowi administracyjne i kulturalne centrum regionu,  a jako stolica Beskidu Wyspowego – jego zaplecze turystyczne.

Serce miasta stanowi rynek, który po rewitalizacji w nowej odsłonie jest wizytówką tej urokliwej miejscowości. Na płycie rynku w tzw. Buzodromie działa Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej. W centrum miasta znajduje się Bazylika Matki Boskiej Bolesnej, będąca jako kościół jedynym w kraju pomnikiem 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Bazylika od lat stanowi centrum pielgrzymkowo-turystyczne miasta.

Atrakcją dla turystów jest Jubileuszowy Krzyż położony na Miejskiej Górze (782 m n. p. m.) – 37-metrowy pomnik upamiętniający 2000 lat chrześcijaństwa. Krzyż okala taras widokowy, z którego podziwiać można panoramę miasta, Beskidu Wyspowego, Beskidu Sądeckiego, Gorców i Tatr.

 

Potoki: Starowiejski, Jabłoniecki i Mordarka tworzą tutaj rzekę Sowlinę, która odprowadza wody do Łososiny, lewobrzeżnego dopływu Dunajca. Bezpośrednio nad miastem od strony północnej wznoszą się: Łysa Góra /780,6 m n.p.m./ i Miejska Góra /715,6 m n.p.m./ wchodzące w skład Pasma Łososińskiego. Zabudowę z pozostałych stron ograniczają stoki: Paproci/640 m n.p.m./, Dzielca/628 m n.p.m./, Lipowego /572 m n.p.m./ i Jabłońca /624 m n.p.m./

Legenda opowiada o pierwszej osadzie na Łysej Górze, która na skutek nieprawości mieszkańców zabawiających się w karczmie w czasie niedzielnego nabożeństwa zapadła się pod ziemię. Do dziś w tym rejonie funkcjonują nazwy Karczmisko i Kościelisko, a podwójny grzbiet góry został rozpoznany jako skutek wielkiego osuwiska.

Lokalny węzeł dróg daje dogodne połączenia w stronę Krakowa /90 km/, Nowego Sącza /25 km/, Bochni /38 km/, Kamienicy /20 km/. Najbliższe przejścia graniczne na teren Słowacji znajdują się w Piwnicznej /47 km – dla samochodów osobowych/ i Niedzicy /60 km – dla samochodów osobowych i autokarów/. Malownicza trasa kolejowa biegnąca przez miasto łączy stacje na linii Chabówka – Nowy Sącz.

Beskid Wyspowy należy do Karpat fliszowych zbudowanych głównie z piaskowców, łupków i zlepieńców. Cechą wyróżniającą ten obszar są „wyspowe” wzniesienia rozdzielone głębokimi przełęczami. Góry o kopulastych kształtach stanowią doskonałe punkty widokowe, słynące z rozległych panoram. Najwyższym szczytem tej części Beskidów jest dobrze widoczna z Limanowej Mogielica /1170 m n.p.m./.

W obniżeniu Limanowej występują znaczne wahania temperatur i wysokie opady. Podobnie jak w innych górach klimat cechuje piętrowość, a więc niższe temperatury wraz ze wzrostem wysokości. Czasem jednak w dolinach gromadzi się chłodne powietrze, powodując „morza mgieł”, ponad które wystają wierzchołki gór.

Większe kompleksy leśne występują w górnych partiach wzniesień. Przeważają drzewostany mieszane lub bukowe, przy czym wśród buków widać zespoły jodeł, modrzewi, sosen, brzóz i domieszki innych gatunków drzew. Do łatwo rozpoznawalnych krzewów należą: bez koralowy i czarny, leszczyna, kalina, tarnina, malina i jeżyna. W piętrze lasów i na łąkach spotykamy liczne gatunki roślin kwiatowych, które przyciągają uwagę swą niepospolitą urodą. Występują między innymi: śnieżyczka, przebiśnieg, żywiec gruczołowaty, dziewięćsił bezłodygowy, goryczka trojeściowa, zawilec gajowy, podkolan biały i wiele innych.
 
Mniej więcej na linii Kamienica-Limanowa-Łososina przebiega granica między podokręgami geobotanicznymi: Śląsko-Babiogórskim i Sądeckim. Do tego ostatniego zalicza się wschodnia część Beskidu Wyspowego obejmująca pasmo Jaworza i Pasmo Kanińskie. Przemawia za tym występowanie bluszczyka kosmatego /Glechoma hirsuta/ i kilku gatunków kserotermicznych, a brak gatunków charakterystycznych dla podokręgu Śląsko-Babiogórskiego, przede wszystkim krokusa /Crocus scepusiensis/.

W lasach często możemy zobaczyć sarny, jelenie, dziki, zające i lisy. Urozmaicony świat ptaków reprezentują między innymi: dzięcioły, sikory, pliszki, sójki i zięby. Często widuje się jaszczurkę zwinkę, padalca i salamandrę. Wśród rozmaitości motyli można zobaczyć: bielinki, pazie, modraszki, rusałki i inne. W rzekach żyją dość licznie ryby.

Wśród wielu osobliwości przyrodniczych okolic Limanowej można wymienić: rzadko spotykany w Karpatach podwójny grzbiet Łysej Góry nad Limanową, liczne stanowisko brzozy ojcowskiej na górze Szkiełek nad Łukowicą, Jaskinię Zbójecką w Łopieniu, źródła mineralne w Szczawie. Jaskinia Zbójecka powstała w osuwisku na północnym zboczu Łopienia (951 m n.p.m.), w gruboławicowych piaskowcach magurskich. Jest jedną z największych jaskiń polskich Karpat fliszowych, ma 404 m długości i 19 m głębokości. Charakteryzują ją obszerne, jak na warunki beskidzkie, korytarze i komory dochodzące do 10 m wysokości oraz rzadkie w tutejszych jaskiniach nacieki. W jaskini znajduje się również licząca kilkaset osobników zimowa kolonia podkowca małego. Ochroną rezerwatową objęto obszary na Luboniu Wielkim, Śnieżnicy, Białowodzkiej Górze nad Dunajcem, Kamionnej i Kostrzy.

W pobliżu Limanowej znajduje się Gorczański Park Narodowy z dużymi obszarami lasów i krajobrazem noszącym ślady dawnej kultury pasterskiej. Rozproszona zabudowa na stokach gór i szachownica pól, odzwierciedlająca działalność człowieka, dopełniają krajobrazu, którego urokowi trudno się oprzeć.

Limanowa ma również i tę zaletę, że z grzbietów gór jej okolicy można podziwiać zarówno pasmo Gorców jak i Tatry. Piękno tych krajobrazów zachęca wszystkich do dalszych wędrówek.

 

 

Galeria

Wróć do góry