Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Numery rachunków bankowych

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH URZĘDU MIASTA LIMANOWA, NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ PŁATNOŚCI:

Rachunek podstawowy dochodów podatkowych
28 8804 0000 0000 0023 3100 0002
Wpłaty opłat skarbowych (m.in. zaświadczenia , odpisy, decyzje)  oraz podatki i opłaty. WAŻNE: PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI I ŚRODKÓW TRANSPORTU NALEŻY WPŁACAĆ NA INDYWIDUALNE RACHUNKI – WYJĄTKOWO MOŻNA WPŁACIĆ NA RACHUNEK PODSTAWOWY

Rachunek podstawowy opłat za gospodarowanie odpadami
65 8804 0000 0070 0023 3100 0104

WAŻNE: WPŁATY POWINNY BYĆ DOKONYWANE NA INDYWIDUALNE RACHUNKI – NUMER PODANY NA ZWIADOMIENIU O WYSOKOŚCI OPŁATY – WYJĄTKOWO MOŻNA WPŁACIĆ NA RACHUNEK PODSTAWOWY

Rachunek sum depozytowych
71 8804 0000 0000 0023 3100 0004

Wpłaty wadium w postępowaniach przetargowych, gwarancje, itp.

Komunikacja miejska-dochody

32 8804 0000 0070 0023 3100 0116

Wpłaty za bilety na przejazdy autobusami miejskimi

Strefa płatnego parkowania i parkingi-dochody

91 8804 0000 0070 0023 3100 0121

Wpłaty za postój i opłatę dodatkową

Wróć do góry