Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ekodoradca

Miasto Limanowa realizuje obecnie projekt zintegrowany LIFE pod nazwą „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt LIFE koordynowany przez Województwo małopolskie angażuje łącznie 62 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Projekt polega na budowie ogólnokrajowej sieci Ekodoradców, których działania mają wspierać osiągnięcie przez Polskę celów pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, a w konsekwencji przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

Ekodoradcą na obszarze Miasta Limanowa, który udziela nieodpłatnych porad w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, jest Ewa Mól.

Siedzibą Ekodoradcy jest:

Urząd Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
34-600 Limanowa

Przyjmuje w pokoju 34 w godzinach pracy Urzędu tj.: pn.-pt. 7:30-15:30

Kontakt:

tel.: 18 337 20 54 wew.164
fax.: 18 337 10 41
e-mail:
emol@miasto.limanowa.pl

Wszelkie informacje dot. realizacji Projektu LIFE w Mieście Limanowa będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Limanowa pod adresem: www.miasto.limanowa.pl

Więcej informacji na temat projektu zintegrowanego LIFE można uzyskać na stronie internetowej: http://powietrze.malopolska.pl/life

Wróć do góry