Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Opłaty

Aktualnie stawki opłat wynoszą:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy od 1 stycznia 2020 r.:
28,00 zł – odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (opłata za 1os/miesiąc)
84,00 zł – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny  (opłata za 1os/miesiąc)

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od 1 stycznia 2020 r.:
165,00 zł – odpady gromadzone w sposób selektywny (opłata za rok)
495,00 zł – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (opłata za rok)

Wróć do góry