Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej ogłosiła konkurs plastyczny pod nazwą „Patriotyzm Jutra”

Konkurs będzie polegał na stworzeniu pracy plastycznej, w której uczestnik przedstawi, co rozumie pod hasłem „Patriotyzm Jutra”. Wydarzenie ma na nowo odkryć znaczenie słowa „patriotyzm” w życiu każdego Polaka. Z prac powstanie pokonkursowa prezentacja.

Podpisane prace można składać do dnia 10 października 2022 r. osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej lub drogą pocztową z dopiskiem „Patriotyzm Jutra” wraz z kartą zgłoszenia dostępną w regulaminie konkursu, z którym należy się zapoznać.

Konkurs skierowany jest do młodzieży z kl. VI – VIII Szkoły Podstawowej i Szkół Ponadpodstawowych. Adresatami konkursu są młodzież terenu Limanowej, młodzież ze Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących z Krakowa oraz młodzież z dysfunkcją słuchu z terenu powiatu limanowskiego.
I. Cele konkursu:
1. Utrwalanie ważnych rocznic historycznych (w związku z ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej roku 2022 Rokiem Józefa Wybickiego w 200. rocznicę jego śmierci, w 275. rocznicę urodzin oraz 95 rocznicę ogłoszenia „Mazurka Dąbrowskiego” polskim hymnem narodowym)
2. Rozwijanie i promowanie uzdolnień plastycznych młodzieży terenu limanowskiego z klas VI-VIII Szkoły Podstawowej i Szkół Ponadpodstawowych oraz młodzieży Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących z Krakowa.
3. Kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki uczestników konkursu.
4. Integracja osób zdrowych z osobami z dysfunkcją słuchu.
Konkurs dofinansowany w ramach projektu „NASZA Polska – NASZ Hymn” z programu „Patriotyzm Jutra” , którego operatorem jest Muzeum Historii Polski. Program realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Regulamin konkursu dostępny TUTAJ
Wróć do góry