Deklaracja dostępności
O mieście

Zaawansowane prace przy budowie mostu łączącego ulicę W. Sikorskiego z ul. J. Marka, trwają remonty dróg

Zgodnie z harmonogramem robót postępują prace nad realizacją zadania  „Budowa połączenia ul. W. Sikorskiego z ul. J. Marka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w mieście Limanowa”. Wykonanie mostu o długości 50 metrów zaplanowano na grudzień 2024 roku. Zgodnie z ustalonym harmonogramem przebiega też remont dróg na terenie miasta.

W ostatnim okresie czasu przy realizacji inwestycji dot. budowy mostu wykonano konieczne umocnienie punktowe dna rzeki dla podparcia rusztowań, które na czas budowy podtrzymywać będzie zbrojenie ustroju nośnego mostu – umocnienie to zostanie usunięte po wykonaniu łuków nośnych i podwieszeniu mostu. Wykonano także przyczółki mostowe oraz roboty szalunkowe ustroju nośnego płyty mostu, a obecnie trwają roboty zbrojeniowe płyty mostu.

Budowa mostu połączenia ul. W. Sikorskiego z ul. J. Marka wraz z przebudową dróg jest największym zadaniem drogowym realizowanym w ramach pozyskanych przez Miasto Limanowa środków z funduszu „Polski Ład” w kwocie 30 mln zł. Wykonawcą zadania mostowego  jest Przedsiębiorstwo Usługowo Inżynieryjne BUDMOST z Laskowej, które wykonuje pracy za kwotę  13 mln 284 tys. zł.

Zgodnie z harmonogramem na terenie miasta remontowane są poszczególne odcinki dróg. Realizacją zdań drogowych zajmują się firmy:

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o.

Firma Handlowo Usługowa KADBUD

ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Przedsiębiorstwo Usługowo Inżynieryjne BUDMOST Rafał Jędrzejek

Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o. realizuje obecnie prace na ulicach Granicznej i Wierzbowej oraz na dolnym odcinku ulicy Leśnej. Na ulicach Granicznej i Wierzbowej wykonana została nawierzchnia asfaltowa, na dolnym odcinku ulicy Leśnej wykonana została pierwsza warstwa profilowo-wiążąca, zamontowane zostały odwodnienia liniowe, trwa regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych.

Firma Handlowo Usługowa KADBUD Kazimierz Dudzik wykonała odwodnienie i nawierzchnię na ulicy Zarębki,  a obecnie trwają prace na ulicach Osiedla Zielonego.

Firma ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w najbliższych dniach  rozpocznie  roboty na ulicy Biedronia.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” w bieżącym tygodniu rozpocznie prace na ulicach: ul. Nowa,  ul. Narutowicza oraz ul. dz.nr 253/14.

Inwestycja związana z budową mostu tak jak i remont 50 odcinków dróg na terenie miasta zrealizowane mają być do końca 2024 roku.

Łączny koszt wszystkich zadań drogowych to kwota 36 mln 061 078 72 zł. Inwestycje w kwocie 30 mln zł pokryte zostaną w ramach środków pozyskanych przez Miasto Limanowa z pierwszego naboru Funduszu „Polski Ład”, natomiast pozostała kwota związana z realizacją zadań pochodzić będzie z budżetu miasta.

Galeria

Wróć do góry