Deklaracja dostępności
O mieście

Honorowy Obywatel Miasta Limanowa

HONOROWI OBYWATELE MIASTA LIMANOWA

Imię i Nazwisko
Uchwała Rady
 Ojciec Święty Jan Paweł II Uchwała Rady Miejskiej w Limanowej
Nr XXV/182/96 z dnia 31 października 1996r.
 Jan Krejcza Uchwała Rady Miejskiej w Limanowej
Nr XXXV/239/97 z dnia 16 października 1997r.
 Ksiądz Prałat Józef Poręba Uchwała Rady Miasta Limanowa
Nr XXIV/168/2004 z dnia 28 maja 2004r.
 Ksiądz Prałat Jan Bukowiec Uchwała Rady Miasta Limanowa
Nr XIV/79/2007 z dnia 26 października 2007r.
 Ksiądz Prałat Ryszard Stasik Uchwała Rady Miasta Limanowa
Nr XXXIII/241/2009 z dnia 29 maja 2009r.
 Jan Kubowicz Uchwała Rady Miasta Limanowa
Nr XL/293/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.
 Ludwik Mordarski Uchwała Rady Miasta Limanowa
Nr XLV/319 z dnia 30 kwietnia 2010r.
 Ksiądz Biskup Piotr Bednarczyk Uchwała Rady Miasta Limanowa
Nr LXI/402/2014 z dnia 25 lutego 2014r.
 Ksiądz Biskup Andrzej Jeż

Uchwała Rady Miasta Limanowa
Nr VII/51/2015 z dnia 11 kwietnia 2015r.

 Prof. Wanda Półtawska

Uchwała Rady Miasta Limanowa
Nr XIX/145/2015 z dnia 1 grudnia 2015r.

Wróć do góry