Deklaracja dostępności
O mieście

Nazwa miasta

SKĄD NAZWA LIMANOWA ?

Dawne nazwy miejscowości odpowiadające dzisiejszej Limanowej, a także pierwotne nazwy miasta to: Ilmanowa, Wilmanów, Wilmanowa; spotyka się nawet…Hylmanową. Współczesna nazwa miasta ukształtowała się stosunkowo późno, bo dopiero w XVII wieku. Badacze przeszłości miasta różnie te nazwy interpretowali. Dla przykładu: ksiądz Józef Joniec, autor jedynej dotąd i pozostającej w maszynopisie monografii parafii limanowskiej (późniejszy kapelan spod Tobruku i Monte Cassino) twierdzi, że Limanowa powstała jako „siostrzana” miejscowość istniejącej już wcześniej (pierwsza wzmianka z 1415r.) Starej Wsi, co w tłumaczeniu na urzędowy wówczas język łaciński brzmiało „Villa Nova”. Ta łacińska nazwa, przekręcona później w potocznej wymowie -według księdza Jeńca – była podstawą słowa Wilmanowa lub Ilmanowa. Pogłębionej analizy nazwy miasta dokonał w roku 1956 (z okazji 400- lecia uzyskania przez. Limanową praw miejskich) prof. Mieczysław Karaś i ogłosił ją w ” Małopolskich Studiach Historycznych”. Stwierdził tam autorytatywnie, że podstawą słowotwórczą najstarszej nazwy miasta: Ilmanowa, czy limanów było imię męskie o brzmieniu Wilman lub liman, przy czym to drugie jest mniej przekonywujące. Są to imiona pochodzenia najprawdopodobniej niemieckiego i należy je wiązać z zasadźcą osady, która dała początek dzisiejszej Limanowej. Opierając się na powyższym stwierdzeniu, badacz przeszłości ziemi limanowskiej – Adam Wojs, w tym samym numerze „Małopolskich Studiów Historycznych” wysunął lezę, że początki osady dającej podwaliny pod dzisiejszą Limanową, związane są z działalnością kolonisty niemieckiego, noszącego imię Wilman, zasadźcy i pierwszego sołtysa Mszany Dolnej (1369r.). Od niego przyjęła się dawna nazwa miejscowości – Wilmanowa alias Wilmanów, trafiająca się w źródłach pisanych. Początki Limanowej – według Wojsa- sięgają więc czasów Kazimierza Wielkiego, bowiem za panowania tego monarchy działał ów Wilman. Adam Wojs przypuszcza również, iż z osobą mszańskiego i limanowskiego Wilmana łączy się również lokacja pierwotnego Jordanowa, który zanim doszedł do swej obecnej nazwy, zwał się Zielonym Miastem lub Ilmanowa. Hipotezę tę w pewien sposób popiera limanowska tradycja, opowiadająca o dwóch braciach: Jordanie i limanie, z których pierwszy miał założyć Jordanów, a drugi dzisiejszą Limanową.

Wróć do góry