Deklaracja dostępności
O mieście

Kalendarium historyczne

 • 1498  
  pierwsza wzmianka o Limanowej – zapiska w księgach sądu ziemskiego w Czechowie stwierdzająca, iż właścicielami wsi „ Ilmanowa” są bracia: Piotr i Stanisław Słupscy. 
 • 1520       
  wieś Ilmanowa kupuje stolnik krakowski Achacy Jordan i ustanawia ośrodek administracyjno – sądowniczy.
 • 1527      
  wybudowanie drewnianego kościoła i erygowanie parafii. 
 • 1565       
  król Zygmunt August wydaje synowi Achacego Jordana Stanisławowi przywilej Limanowa lokacyjny zezwalający na podniesienie wsi do rangi miasta, przy zachowaniu wymogów prawa magdeburskiego. 
 • 1596      
  datuje się istnienie szkółki parafialnej, którą później reformuje bakałarz Akademii Krakowskiej – pochodzący z Ilmanowej – Stanisław Mytko Ilmanowita. 
 • 1603       
  w związku z szybkim rozwojem miasta król Zygmunt III Waza specjalnym przywilejem potwierdza po raz drugi prawa miejskie
 • 1640       
  król władysław IV nadaje następny przywilej miastu i możliwość organizowania 3 jarmarków w roku i targów cotygodniowych 
 • 1655-1960
  potop szwedzki początkuje upadek gospodarczy miasta
 • 1768
  ustanowienie powiatu samorządowego
 • 1769
  wielki pożar obraca w ruinę miasto pochłaniając drewniane obwarowania, budynki mieszkalne, szkołę, ratusz, kościół
 • 1798
  odbudowa miasta, cesarz austriacki Franciszek Leopold potwierdza prawa miejskie i wyraża zgodę na organizację 18 jarmarków w rok
 • 1856       
  datuje się utworzenie siedziby władz powiatu sądowego
  wiek XX – ożywienie gospodarcze, Limanowa staje się znaną miejscowością noclegową
 • 1885       
  wybudowanie linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz
 • 1907-1909  
  wzniesienie wielkiej rafinerii nafty w Sowlinach
 • 8-12 grudnia 1914      
  Bitwa pod Limanową, okolice Limanowej są terenami krwawych bojów toczonych pomiędzy wojskami austro – węgierskimi i rosyjskimi, zakończonymi przełamaniem frontu w boju o ufortyfikowanie wzgórz Jabłoniec. W walkach tych uczestniczą również Legiony Piłsudskiego, co jest uwiecznione wzniesieniem trzech pomników: Cmentarz parafialny w Limanowej – kwatera wojskowa, Pomnik Legionistów obok budynku „ SOJUSZ” i w Łososinie Górnej obok kościoła
 • 1910-1918
  budowa kościoła parafialnego dla uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • 1941-1942  
  eksterminacja ludności żydowskiej
 • 1939-1945
  Limanowa jest ważnym punktem tajnego nauczania i bazą oddziałów partyzanckich – głównie I Pułku Strzelców Podhalańskich AK
  lata powojenne – następuje szybki rozwój miasta – budowa osiedli blokowych, dzielnic, domków prywatnych, obiektów handlowych, szkół, Domu Kultury, kina
 • 1970-1972
  gruntowna przebudowa rynku limanowskiego
 • 1972       
  Limanowa zostaje Krajowym Mistrzem Gospodarności
 • 1975       
  nowy podział administracyjny kraju, Limanowa przestaje być miastem powiatowym, staje się miastem i gminą
 • 1977       
  w telewizyjnym teleturnieju „ Bank 440” Limanowa zdobywa główne trofeum – Laur Telewidzów
 • 1991       
  sanktuaryjny kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej bolesnej podniesiony zostaje do rangi Bazyliki Mniejszej
  Rozdział organów samorządowych miasta i gminy. Utworzenie Urzędu Miasta.
  Zmiany ustrojowe owocują wzmożoną aktywnością mieszkańców co widać po ulicach, nowych sklepach, zakładach pracy.
 • 1999       
  reforma administracyjna kraju, tak jak przed laty Limanowa staje się miastem powiatowym
  Ojciec Święty Jan Paweł II w drodze pielgrzymiej do Starego Sącza na kanonizację Św.Kingi zatrzymał się w Limanowej i pobłogosławił Limanowską Ziemię
 • 2000      
  na szczycie Miejskiej Góry staje monumentalny 30-metrowy Krzyż upamiętniający przejście naszego pokolenia w XXI wiek 
 • 2003      
  umieszczenie w centrum miasta kamienia-pomnika i tablicy upamiętniającej Szlak Papieski w Beskidzie Wyspowym w jubileuszowym roku 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II
 • 2014
  Limanowa obchodziła rocznicę 100-lecie Bitwy pod Limanową
 • 2015
  Limanowa świętował 450-lecie nadania praw miejskich miastu przez króla Zygmunta Augusta
Wróć do góry