Deklaracja dostępności
O mieście

Sesja Rady Miasta Limanowa – 26 maja godz.10:00

W piątek 26 maja 2023 r. o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się  LXXIX Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Wręczenie odznaczenia państwowego przyznanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Wystąpienia osób zaproszonych.
 6. Pytania radnych do osób zaproszonych.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

A. w sprawie zmiany budżetu Miasta Limanowa na 2023 rok
B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2023 do 2040
C. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 49,50 m2 położonym w Limanowej przy ulicy Rynek 3

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Limanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2022”.
 3. Inicjatywy uchwałodawcze.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 6. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                      /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

 

Wróć do góry