Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

W kwietniu oraz maju odbędą się zebrania osiedlowe – harmonogram spotkań

W okresie od 12 kwietnia do 4 maja br. odbywać się będą zebrania osiedlowe władz Miasta Limanowa z mieszkańcami osiedli.

Podczas spotkań Burmistrz przekaże informacje dot. wydatków inwestycyjnych na 2023 rok, omawiane będą sprawy bieżące oraz przedyskutowany zostanie podział środków finansowych będących do dyspozycji poszczególnych osiedli na 2023 r.

Nr Osiedla Data

zebrania

Godzina zebrania Miejsce

zebrania

 

Osiedle im. Tadeusza Kościuszki (Nr 6)

12.04.2023 r. (środa)  16.00 Remiza OSP Limanowa, ul. Z.Augusta
 

Osiedle pod Łysą Górą
(Nr 7)

 12.04.2023 r. (środa)  18.00  

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. M.Konopnickiej

 

 

Osiedle Centrum (Nr 1)

 

26.04.2023 r. (środa)

 

16.00

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. M.Konopnickiej

 

Osiedle Słoneczne (Nr 8) 26.04.2023 r. (środa) 18.00  


Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. M.Konopnickiej

 

 

 

Osiedle Dworskie (Nr 3)

27.04.2023 r. (czwartek)  16.00           

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. St. Jordana

 

 

Osiedle Sowliny (Nr 4)

27.04.2023 r.(czwartek)  18.00  

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. J.Piłsudskiego

 

Osiedle Łososińskie
(Nr 5)
04.05.2023 r. (czwartek) 16.00                


Remiza OSP Łososina Górna, ul. Łososińska

 

 

 

Osiedle Grunwaldzkie
(Nr 2)             

 04.05.2023 r. (czwartek) 18.00           

Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha

 

Wróć do góry