Deklaracja dostępności
O mieście

Odbyły się Powiatowo-Miejskie obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W środę 1 marca w Limanowej odbyły się Powiatowo-Miejskie obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość rozpoczął „Marsz Pamięci” który wyruszył z Sowlin (ul. Fabryczna), następnie w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej odprawiona została msza św. w intencji poległych Żołnierzy Niezłomnych, z udziałem Chóru Chłopięcego Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej.

Po mszy  św. uczestnicy uroczystości oraz przybyli goście – Urszula Nowogórska Poseł na Sejm RP, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych Gmin i Miast Powiatu Limanowskiego, a także delegacje służb, szkół, instytucji, stowarzyszeń, 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Związku Strzeleckiego Strzelec, drużyny harcerskiej „Dzieci Gór” z ZSP nr 1 w Limanowej wraz z pocztami sztandarowymi  udali się na cmentarz parafialny, gdzie ks. ppłk. Waldemar Rawiński odmówił modlitwę za dusze poległych żołnierzy wyklętych w szczególności pochodzących z powiatu limanowskiego oraz odbył się Apel Pamięci, który przeprowadził dowódca Związku Strzeleckiego „Strzelec” JS2402 Limanowa – brygadier Stanisław Dębski.

Następnie przy tablicy pamiątkowej pomordowanych żołnierzy niezłomnych przedstawiciele władz oraz przybyłe delegacje złożyły znicze. W uroczystości uczestniczyły także rodziny żołnierzy wyklętych, obecny był por. Tadeusz Dębski „Zając” syn Wojciecha Dębskiego „Bicza”- żołnierza września 1939 r., dowódcy oddziału partyzanckiego „Opór” Batalionów Chłopskich.

Miasto Limanowa reprezentowali Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda wraz z Wiceburmistrzem Wacławem Zoniem,  Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Limanowa: Stanisław Orzechowski i Leszek Woźniak oraz radni Miasta Limanowa: Leszek Mordarski, Piotr Zoń, Waldemar Śliwa i Walenty Rusin.

Po zakończeniu uroczystości młodzież zrzeszona w Związku Strzeleckim „Strzelec” oraz delegacje biorące udział w wydarzeniu udały się do Limanowskiego Domu Kultury na ciepły posiłek przygotowany przez kuchnie LDK.

Następnie na scenie miało miejsce wręczenie podziękowań dla lokalnych historyków: Karola Wojtasa, Damian Króla, Tomasza Twaroga, Jacka Króla i Krzysztofa Jasicy – za opiekę nad miejscami pamięci narodowej i cmentarzami limanowskimi oraz czynne angażowanie się i udział w uroczystościach patriotycznych i rocznicach historycznych ważnych dla miasta , regionu i kraju. Podziękowania w imieniu Burmistrza Miasta Limanowa Władysława Biedy oraz Rady Miasta Limanowa wręczyła Przewodnicząca Rady – Jolanta Juszkiewicz.

Po wręczeniu podziękowań w LDK miał miejsce wykład historyczny pt. „Podziemie zbrojne w Polsce w latach 1944-1956 na przykładzie wybranych postaci z Ziemi Limanowskiej”, który zaprezentował dr Marcin Chorązki – historyk Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie. Odbyła się także projekcja filmu dokumentalnego pt. „Witold” opisującego historię Rotmistrza Witolda Pileckiego, poprzedzona rozmową z autorem i reżyserem filmu – Tadeuszem Pawlickim.

Organizatorami Powiatowo-Miejskich obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych byli: Powiat Limanowski, Miasto Limanowa, Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej, 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej, Związek Strzelecki Strzelec Limanowa, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Ziemia Limanowska” oraz Limanowski Dom Kultury.

Galeria

Wróć do góry