Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Drugi dzień Wojskowych Targów Służby i Pracy połączonych z przysięgą wojskową

Sobota 18 marca to drugi dzień Targów Wojskowych, w ramach których na limanowskim rynku odbyła się uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Przysięga rozpoczęła się na rynku o godz. 10:00, natomiast od godz. 9:00 do 18:00 przy ul. Bronisława Czecha i ul. Łazarskiego ma miejsce – podobnie jak dzień wcześniej – promocja sprzętu wojskowego.

Na przysięgę wojskową przybyli na limanowski rynek zaproszeni goście wśród których obecni byli m.in. Wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki, Poseł na Sejm RP Urszula Nowogórska, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita oraz Wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński. Z ramienia Miasta Limanowa w uroczystości udział wzięli: Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Z-ca Burmistrza Wacław Zoń i Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz.

Podczas przysięgi odczytany został list od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, następnie głos zabrał Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. Po przemówieniach nastąpiło uroczyste złożenie przysięgi i defilada wojskowa, podczas uroczystości wręczono także  listy gratulacyjne wyróżnionym żołnierzom.

Galeria

Po przysiędze przybyli na uroczystość goście udali się na miejsce odbywania się Wojskowych Targów Służby i Pracy na ul. Bronisława Czecha i ul. Łazarskiego oraz do budynku Limanowskiego Domu Kultury, gdzie odwiedzili stoiska z prezentowanym sprzętem wojskowym.

Galeria

Wróć do góry