Deklaracja dostępności
O mieście

Trwają prace nad budową mostu na ul. Lipowej

Firma „AW BAUTEX” z Nowego Sącza realizuje zadanie związane z  budową nowego mostu na potoku Starowiejskim, które wykonywane jest przy udziale środków w kwocie 7 mln 100 tys. zł pozyskanych przez miasto z funduszu wsparcia dla gmin górskich.

W ramach zadania Firma „AW BAUTEX” dokonała rozbiórki starego mostu  – co rozpoczęło się z końcem czerwca br., a wraz z rozbiórką mostu na miejscu wykonane zostały prace geodezyjne, przebudowa sieci energetycznej, roboty związane z przygotowaniem fundamentów pod przyczółki podporowe oraz prace drogowe na ul. Lipowej polegające na wykonaniu korytowania, ułożeniu warstw podbudowy, wykonaniu kanału technologicznego i chodników od skrzyżowania do ronda na drodze krajowej.

Roboty wykonywane w ostatnim czasie obejmowały montaż koszy siatkowo kamiennych zabezpieczających koryto rzeki na długości przyczółków, betonowanie korpusu prawej podpory mostu i kontynuację robót zbrojeniowo szalunkowych na lewym korpusie podpory. Prace wykonywane były także na łączniku pomiędzy mostem, a skrzyżowaniem w ciągu drogi krajowej nr 28 – u zbiegu ulic Piłsudskiego, Krakowskiej i Witosa, gdzie  wybudowano krawężniki i obrzeża oraz  przygotowano nawierzchnię odcinka pod położenie warstw asfaltu. Obecnie trwają roboty betonowe łuków mostu.

Powstanie nowego mostu wyniesie 12 mln 389 tys. zł, przy udziale środków  w wysokości 7 mln 100 tys. zł pozyskanych przez miasto z funduszu wsparcia dla gmin górskich.

Galeria

Wróć do góry