Deklaracja dostępności
O mieście

Powstała dokumentacja projektowo-budowlana stabilizacji osuwiska przy ul. Paderewskiego

Wykonawca opracowujący dokumentację projektowo – budowlaną dla zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz z odbudową drogi ul. Paderewskiego zakończył prace projektowe. W najbliższym czasie miasto wystąpi z wnioskiem do Wojewody o dofinansowanie zadania i zaraz po otrzymaniu środków ogłoszony zostanie przetarg na realizację robót związanych z zabezpieczeniem osuwiska i odbudową drogi ul. Paderewskiego.
Dokumentację projektowo- budowlaną dla zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz z odbudową drogi ul. Paderewskiego wykonała firma FK projekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron. Opracowanie projektu budowlanego dofinansowane zostało z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 121 425 zł, przy całkowitej wartości zadania 156 210,00 zł.
Wróć do góry