Deklaracja dostępności
O mieście

Miasto Limanowa liderem powiatu limanowskiego w Rankingu Gmin Małopolski 2022

7 grudnia w TAURON Arena Kraków odbyła się uroczysta Gala Rankingu Gmin Małopolski 2022, organizowanego przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Tytuł Lidera powiatu limanowskiego przyznany w Rankingu MIASTU LIMANOWA odebrał Burmistrz Władysław Bieda.

Ranking Gmin Małopolski to inicjatywa realizowana od 2010 roku przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, tak by przeprowadzane analizy statystyczne stały się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza.

W spotkaniu podsumowującym Ranking wzięli udział przedstawiciele większości małopolskich gmin. Wyróżnienie, które przyznane zostało Miastu Limanowa – Lider Powiatu Limanowskiego – z rąk  Patronów honorowych Łukasza Kmity – Wojewody Małopolskiego oraz Łukasza Smółki – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, a także Wojciecha Odzimka – Dyrektora FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji i Agnieszki Szlubowskiej – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie odebrał Burmistrz Miasta Władysław Bieda.

Liderami rankingu w skali województwa zostały gminy: I miejsce – gmina miejsko-wiejska Niepołomice ; II miejsce – gmina wiejska Wielka Wieś  ; III miejsce – gmina wiejska Zielonki. Szczegółowe informacje na temat Rankingu Gmin Małopolski 2022, wraz z wynikami, dostępne są na stronie https://mistia.org.pl/ w zakładce Konkursy – Ranking Gmin Małopolski.

Galeria

Wróć do góry