Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zakup węgla w preferencyjnej cenie od Miasta Limanowa – informacja dla mieszkańców o dokonywaniu wpłat

Jak dokonać wpłaty na węgiel w preferencyjnej cenie

zakupiony od Miasta Limanowa:

  1. WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO złożony przez wnioskodawcę (mieszkańca Miasta) do Urzędu Miasta rozpatrzony zostanie niezwłocznie.
  2. Przypomina się, że do końca 2022 roku możliwe jest zakupienie 1,5 tony węgla. Pozostałe 1,5 tony przysługujące w sezonie grzewczym 2022/2023 możliwe będzie do odebrania w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia przyszłego roku po złożeniu kolejnego wniosku.
  3. W przypadku błędów we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia.
  4. Jeśli z wniosku będzie wynikać, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego węgla stosowna informacja zostanie przekazana telefonicznie lub mailem.
  5. Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pomyślnie, pracownik Urzędu Miasta skontaktuje się z wnioskodawcą na numer telefonu podany we wniosku,  celem potwierdzenia i poinformowania o konieczności dokonania płatności za węgiel. Wnioskodawca zostanie poproszony o uiszczenie zapłaty za węgiel (2000 zł/tonę) na konto Miasta Limanowa :

Nazwa odbiorcy : Miasto Limanowa – ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

Numer konta bankowego : 28 8804 0000 0000 0023 3100 0002

  1. W tytule przelewu koniecznie należy wpisać: WĘGIEL – imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres gospodarstwa domowego, na który jest złożony wniosek.
  2. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto osoba upoważniona z Urzędu Miasta albo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej telefonicznie przekaże informację wnioskodawcy o miejscu i czasie odbioru węgla.
  3. Węgiel może odebrać tylko wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę. W obu przypadkach należy legitymować się dowodem tożsamości.

           UWAGA !

  • Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez osobę upoważnioną z Urzędu Miasta albo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
  • Miejsce i termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu.

DRUK WPŁATY do pobrania TUTAJ

Wróć do góry