Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Nabór do programu ”Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe i na biomasę -ETAP II”

Z dniem 22 września 2022 roku wznowiony zostaje nabór do programu pn. ”Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe i na biomasę -ETAP II”.

Nabór trwa do wyczerpania środków przeznaczonych  na ten cel na poszczególne lata ale nie później niż do 30.06.2023r.

Regulamin programu i załączniki dostępne są na stronie :https://bip.malopolska.pl/umlimanowa,a,2157125,uchwala-nr-lxi39722-rady-miasta-limanowa-z-dnia-29-sierpnia-2022-r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-ok.html

Wróć do góry