Deklaracja dostępności
O mieście

Limanowa gościła przedstawicieli Związku Euroregion „Tatry”

27 września w Limanowskim Domu Kultury  odbył się XXVIII Kongres Związku Euroregion „Tatry”. W Kongresie uczestniczyło 60 delegatów – przedstawicieli Związku Euroregion „Tatry”.

Obrady Kongresu prowadził Bogusław Waksmundzki – Przewodniczący Rady Związku Euroregion „Tatry”, a zebranych na sali widowiskowej LDK gości przywitał gospodarz miasta Burmistrz Władysław Bieda, pełniący funkcję Członka Radu Związku. Burmistrz Miasta Limanowa nawiązał do  początków członkostwa Miasta Limanowa w  Związku Euroregion „Tatry”, nadmieniając o  przedsięwzięciach  finansowanych w ramach projektów Euroregionu, które przez lata przynależności do Związku były i są przez miasto realizowane.

W spotkaniu z ramienia miasta uczestniczył także Wiceprzewodniczący Rady Miasta Limanowa Leszek Woźniak, który będąc Burmistrzem w 1999 roku podjął decyzję o przystąpieniu Miasta Limanowa do Związku Euroregion „Tatry”.

XXXVIII Kongres Euroregionu „Tatry” miał charakter sprawozdawczo-wyborczy. Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki przedłożył Sprawozdanie Rady Związku Euroregion „Tatry” z działalności w okresie od 01.04.2021 r. do 31.08.2022 r., a Sprawozdanie Komisji rewizyjnej Związku Euroregion „Tatry” za rok 2021 przedłożył Przewodniczący Komisji Edward Tybor.

Podczas spotkania odbyła się także prezentacja filmu pt.” Wendelin Haber – ojciec Euroregionu „Tatry” nawiązująca do czasów założenia Związku oraz prelekcje dot. „Działalności Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY Sp .z.o.o. i nowej perspektywy finansowej 2021-2027″, które to tematy referowali Agnieszka Pyzowska  – Dyrektor EUWT TATRY Sp.zo.o. i Michał Stawarski – Dyrektor Biura Związku Euroregion „Tatry”.

Galeria

Wróć do góry