Deklaracja dostępności
O mieście

W 80. rocznicę likwidacji getta w Limanowej odsłonięto „Głaz pamięci”

Po wielu latach od tragicznych wydarzeń w 80. rocznicę likwidacji getta w Limanowej, w czwartek 18 sierpnia przy ul. Jana Kilińskiego odsłonięto uroczyście „Głaz pamięci”.

Uroczystość rozpoczął występ krakowskiej piosenkarki i autorki tekstów Jadwigi Wrońskiej, po czym głos zabrał historyk z Sądeckiego Sztetlu Łukasz Połomski. W swoim wystąpieniu wspomniał on m.in. wizytę w Limanowej potomka żydowskiej rodziny mieszkającej w mieście przed wojną Mońka Goldfingera, którego córki obecne były na uroczystości. Wzruszone i zaskoczone atmosferą spotkania wspomniały one o wizytach w Limanowej, na które  zabierał je nieżyjący już ojciec.

Tuż przed osłonięciem pomnika pamięci okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, następnie ekumeniczną modlitwę odmówili: biskup tarnowski Andrzej Jeż i naczelny rabin Krakowa Eliezer Gurary.

Po odsłonięciu pomnika Łukasz Połomski z Sądeckiego Sztetlu przeprowadził apel pamięci, a przybyłe na uroczystość delegacje złożyły pod tablicą pamięci znicze.
Urząd Miasta Limanowa wraz z Burmistrzem Miasta Władysławem Bieda reprezentowali: Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa Wacław Zoń, Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Limanowa Leszek Woźniak oraz radni Rady Miasta Limanowa: Irena Grosicka, Adam Dębski, Janusz Kądziołka, Adam Król, Leszek Mordarski, Walenty Rusin, Wiesław Sędzik, Waldemar Śliwa, Jan Winiewski i Piotr Zoń.

W odsłonięciu pamiątkowej tablicy brali udział także przedstawiciele władz powiatu limanowskiego oraz gmin: Limanowa, Słopnice i Łukowica oraz delegacje z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej, Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej i Limanowskiego Domu Kultury.
Uroczystość prowadziła radna Rady Miasta Limanowa Irena Grosicka.

Galeria

Wróć do góry