Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” zaprasza na spotkania dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” zapraszam mieszkańców obszaru LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” na spotkania konsultacyjne dotyczące budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkania będą poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.

Szczegółowy program spotkań:

  1. Wprowadzenie
  2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
  3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
  4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
  5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
  6. Identyfikacja grup docelowych
  7. Podsumowanie

HARMONOGRAM

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Program spotkania

 
Laskowa/Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej, Laskowa 700, 34-602 Laskowa  29.08.2022 r.
9:00 – 11:00                
1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie
 
Tymbark/ Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark
Tymbark 626
34-650 Tymbark
 29.08.2022 r.
13:00 – 15:00                
1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie
 
Łukowica/ Zabowania Podworskie w Łukowicy „Obora”, Łukowica 566, 34 – 606 Łukowica 29.08.2022 r.
17:00 – 19:00

1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie
 
Słopnice/ Gminny Kompleks Sportowy w Słopnicach, Słopnice 38, 34-615 Słopnice 30.08.2022 r.
09:00 – 11:00                
1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie
 
Jodłownik/ Urząd Gminy Jodłownik, Jodłownik 198, 34-620 Jodłownik 30.08.2022 r.
13:00 – 15:00                
1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie
 
Stara Wieś/ Świetlica Wiejska w  Starej Wsi, Stara Wieś 564 34-600 Limanowa 30.08.2022 r.
17:00 – 19:00   
1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie
 
Limanowa/ Biuro LGD ul. Józefa Piłsudskiego 20, 34-600  Limanowa     31.08.2022 r.
09:00 – 11:00
1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie
 
Dobra/ Urząd Gminy Dobra, Dobra 233, 34-642 Dobra 31.08.2022 r.
13:00 – 15:00
1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie
 
Zasadne/ Świetlica Wiejska w Zasadnem, Zasadne 113, 34-608 Kamienica 31.08.2022 r.
17:00 – 19:00
1. Wprowadzenie
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR
6. Identyfikacja grup docelowych
7. Podsumowanie
 
Wróć do góry