Deklaracja dostępności
O mieście

Trwa rozbiórka mostu na ul. Lipowej

Od poniedziałku 27 czerwca Firma „AW BAUTEX” Sp. z o.o. z Nowego Sącza rozpoczęła realizację inwestycji związanej z budową nowego mostu na ulicy Lipowej w Sowlinach. Prace rozpoczęły się od rozbiórki starego mostu.

Na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy Lipowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej i kolidującego uzbrojenia”, które wyniesie 12 mln 389 tys. zł samorząd miasta uzyskał dofinansowanie w wysokości 7 mln 100 tys. zł z funduszu wsparcia dla gmin górskich. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu miasta.

Na miejscu trwającej inwestycji wprowadzona została czasowa zmiana organizacji ruchu polegająca na całkowitym zamknięciu ruchu samochodowego, natomiast ruch pieszo-rowerowy możliwy jest przez most znajdujący się poniżej na potoku Starowiejskim.

Zakończenie prac związanych z budową nowego mostu zaplanowano na koniec marca 2024 r.

Galeria

Wróć do góry