Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Wykład historyczny dr Tomasza Jacka Lisa dot. historii książki i bibliotek na Ziemi Limanowskiej do I wojny światowej

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej  zaprasza na wykład historyczny dr Tomasza Jacka Lisa dotyczący historii książki i bibliotek na Ziemi Limanowskiej do I wojny światowej, który odbędzie się w piątek 6 maja o godz. 16:00 w sali kameralnej Limanowskiego Domu Kultury.
Spotkanie rozpocznie realizację Projektu pt. ‘’Śladem przeszłości…tropem przyszłości. Książka i biblioteka w limanowskiej przestrzeni czytelniczej’’ dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Celem zadania jest m.in. promocja książki i czytelnictwa, popularyzacja wiedzy historycznej o naszym regionie oraz integracja lokalnej społeczności.
Prowadzący: dr Tomasz Jacek Lis – absolwent Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej. Doktor nauk historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendysta uniwersytetów w Sarajewie i w Splicie. Zajmuje się historią Półwyspu Bałkańskiego, edytorstwem źródłowym, a także historią Sądecczyzny i Limanowszczyzny, głównie w okresie zaboru austriackiego. Autor kilkunastu artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych, a także jednej monografii książkowej.
Przedsięwzięcie odbywa się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Limanowa.
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

 

Wróć do góry