Deklaracja dostępności
O mieście

Od 1 lipca br. obowiązywał będzie nowy cennik w Strefie Płatnego Parkowania

Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta Limanowa radni podjęli uchwałę dotyczącą zmiany stawek na terenie Strefy Płatnego Parkowania w mieście Limanowa. Obowiązujące od września 2019 roku stawki za parkowanie w płatnej strefie na terenie miasta ulegną zmianie z dniem 1 lipca bieżącego roku.

Od 1 lipca opłaty za parkowanie w poszczególnych strefach płatnego parkowania wynosić będą:

Strefa A:
– ul. Krótka, lewostronny
– ul. Ks. Ludwika Kowalskiego
Stawki:
pół godziny: 1,50 zł z kartą mieszkańca / 2,00 zł bez karty; 1 godzina i następne: 3,00 zł z kartą mieszkańca / 4,00 zł bez karty;

Strefa B:
– ul. Bronisława Czecha na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do końca Skate Parku po lewej i prawej stronie drogi,
– ul. Bronisława Czecha na ostatnich zatokach parkingowych przed Cmentarzem Komunalnym i mostem z ulicą Szwedzką,
– ul. Mikołaja Kopernika,
– ul. Marii Konopnickiej,
– ul. Bulwary – lewostronny,
– ul. ks. Kazimierza Łazarskiego z wyłączeniem wydzielonych miejsc przy cmentarzu parafialnym,
– plac przyległy do stadionu sportowego przy ul. Józefa Marka 34, wraz z poboczem przy lewej stronie na długości stadionu MKS Limanowian Limanowa,
– ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Stanisława Jordana do Parku Miejskiego,
– ul. Stanisława Jordana
Stawki:
pół godziny: 1,00 zł z kartą mieszkańca / 2,00 zł bez karty; 1 godzina i następne: 2,00 zł z kartą mieszkańca / 2,50 zł bez karty;
abonament półroczny: 150,00 zł z kartą mieszkańca / 190,00 zł bez karty; abonament roczny: 260,00 zł z kartą mieszkańca / 350,00 zł bez karty; abonament roczny mieszkańca „M” – 100 zł (dotyczy osób zamieszkałych przy ulicy Marii Konopnickiej i parkujących przy tej ulicy)

Strefa C:
– ul. Bronisława Czecha na odcinku od końca Skate Parku do końca przedostatniej zatoki parkingowej przed Cmentarzem Komunalnym i mostem z ulicą Szwedzką
Stawki:
3 godziny: 1,00 zł z kartą mieszkańca / 1,00 zł bez karty; cały dzień: 2,00 zł z kartą mieszkańca / 2,00 zł bez karty; abonament półroczny: 100,00 zł z kartą mieszkańca / 150,00 zł bez karty;  abonament roczny: 200,00 zł z kartą mieszkańca / 280,00 zł bez karty;

Parking niestrzeżony I:
(Rynek)
Stawki:
pół godziny: 2,00 zł z kartą mieszkańca / 2,50 zł bez karty;
1 godzina i następne: 4,00 zł z kartą mieszkańca / 5,00 zł bez karty;

Parking niestrzeżony II:
ul. Bronisława Czecha – przed dawnym hotelem Siwy Brzeg
Stawki:
pół godziny: 1,00 zł z kartą mieszkańca / 2,00 zł bez karty;
1 godzina i następne: 2,00 zł z kartą mieszkańca / 2,50 zł bez karty;

Parkingi są płatne w dni powszednie od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00, a w przypadku parkingu I Rynek także w soboty od 9.00 do 13.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Za nieopłacony czas postoju w Strefie Płatnego Parkowania pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 75 zł. W przypadku uiszczenia tej opłaty w dniu wystawienia wezwania lub w następnym dniu roboczym w biurze strefy płatnego parkowania opłata ta zostanie zmniejszona do wysokości 40 zł.

Zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania, w tym sposób pobierania opłat określa Regulamin Strefy Płatnego Parkowania.

Wróć do góry