Deklaracja dostępności
O mieście

Do 13 czerwca składanie ofert na remont 20 km dróg oraz budowę nowego mostu w ramach środków pozyskanych z Programu „Polski Ład”

13 czerwca mija termin składania ofert na wykonanie modernizacji ulic, budowę nowych odcinków dróg, a także budowę chodników oraz powstanie nowego mostu pomiędzy ulicami Marka i Sikorskiego. Wykonanie przedsięwzięć sfinansowanie będzie ze środków w kwocie 30 milionów złotych pozyskanych przez samorząd z Funduszu „Polski Ład”.

W dniu 11 maja 2022r. ponownie ogłoszony został przetarg na przebudowę i budowę dróg gminnych oraz budowę mostu na terenie Miasta. Zadania podzielone zostały na 6 części, z których jedna obejmuje budowę nowego mostu wraz z odcinkiem drogi – nowego połączenia pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Marka w rejonie ronda obok inspektoratu ZUS. Na potrzeby tej inwestycji zaprojektowano rozbudowę ul. W. Sikorskiego poprzez budowę ronda wraz z dojazdami oraz przebudowę ul. J. Marka poprzez budowę nowego wlotu do istniejącego ronda.

Pozostałe 5 części dotyczą budowy oraz zaprojektowania i budowy około 20 km dróg na terenie miasta Limanowa. W ramach zadań przebudowane mają zostać ulice: Węgrzynowicza i Kamienna, Moczarki, Dębowa i Graniczna, Gawrona, Paderewskiego, Rachwała, Łąkowa, Gajowa, Potok i Sikorskiego oraz droga prowadząca od DK 28 do szpitala. Przetarg obejmuje także budowę chodników przy ul. Polnej i ul. B. Czecha oraz rozbudowę drogi przedłużającą ul. A. Mickiewicza oraz łączącą ul. A. Mickiewicza z DK 28, jak również budowę drogi od ul. S. Moniuszki z ul. Pogodną.

Na modernizację dróg o łącznej długości około 20 km oraz budowę nowego mostu pomiędzy ul. Marka a ul. Sikorskiego wraz z dojazdami samorząd pozyskał 30 mln zł z pierwszego naboru Funduszu „Polski Ład”. Na realizację zadań samorząd przeznaczy z własnego budżetu kwotę 2,5 mln zł.

 

Wróć do góry