Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ważna informacja dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że każdy uchodźca do miejsca czasowego pobytu powinien zostać skierowany przez punkt recepcyjny który mieści się przy granicy lub na dworcu PKP w Krakowie.

Osoby, które tego wymogu nie spełniły powinny zgłosić się w tym celu do właściwego względem zamieszkania urzędu (osoby przebywające w mieście Limanowa – do Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9)  – wówczas Urząd Miasta przekaże dane osobowe uchodźców znajdujących się na administrowanym terenie do Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie.

Mieszkańców Miasta Limanowa przyjmujących uchodźców prosimy o stosowanie się do powyższego wymogu.

 

Wróć do góry