Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Szczepienia przeciw COVID-19 dla uchodźców z Ukrainy

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło możliwość szczepienia przeciwko Covid-19 dla ukraińskich uchodźców. Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zaszczepić się przeciw COVID-19 może każda chętna osoba, a także dzieci, które skończyły 5 lat.

Aby móc skorzystać ze szczepienia przeciw COVID-19, trzeba posiadać dowód potwierdzający tożsamość, czyli dowód osobisty, paszport lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC

Jak się zaszczepić przeciw COVD-19, jeśli jesteś cudzoziemcem i nie masz numeru PESEL?

Należy się zgłosić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Lekarz POZ ma prawo i powinien wystawić e-skierowanie na szczepienie. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu tożsamości, jakim się posługujesz. Najlepiej, żeby był to numer paszportu lub zagraniczny dowód osobisty.

W załącznikach, przekazujemy również do wykorzystania w miejsc pobytu uchodźców kwestionariusze wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19, w języku ukraińskim, wypełniane przez osobę poddawaną szczepieniu. Kwestionariusze dostępne są na stronie www.pacjent.gov.pl – link poniżej: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/kwarantanna-szczepienie-dla-obywateli-ukrainy

Dostępne są kwestionariusze wstępnej kwalifikacji na szczepienie w języku ukraińskim:

Ankieta dla osoby 12+
Ankieta dla dziecka w wieku 5-11 lat

Wykaz punktów szczepień przeciwko Covid-19 z terenu województwa małopolskiego

W przypadku zgłoszenia większej grupy chętnych, punkty szczepień mają możliwość realizacji szczepień z dojazdem, a także zaangażowania mobilnych jednostek szczepień, których wykaz zamieszczony został na stronie www Ministerstwa Zdrowia pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/mobile-units-list

Wróć do góry