Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021

Grafika informująca o programie żywnościowym realizowanym przez MOPS Limanowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że w dniach od 1 do 15 kwietnia br. wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy w formie paczek żywnościowych w ramach Programu osobom/rodzinom spełniającym kryterium dochodowe.

W ramach Podprogramu 2021 pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • dla osoby samotnie gospodarzącej 1 707,20 zł (dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 776 zł)

  • dla osoby w rodzinie 1 320,00 zł (dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 600 zł).

Osoby zainteresowane, z udokumentowanym dochodem netto za miesiąc marzec 2022 r. mogą zgłaszać do Pracowników Socjalnych MOPS w Limanowej (ul. Kilińskiego 11).

Paczki żywnościowe wydawane będą w magazynie w Limanowej przy ul. Z. Augusta 7. Planowany termin wydawania żywności 27 i 28 kwietnia br.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 18 3371 310 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Osoby korzystające z pomocy żywnościowej mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów  dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, jego celem jest udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek z żywnością.

 

Wróć do góry