Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Możliwość skorzystania z dożywiania dzieci w miejskich placówkach oświatowych

Grafika informująca o możliwości skorzystania z dożywiania dzieci w miejskich placówkach oświatowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje o możliwości skorzystania z dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa na rok szkolny 2021/2022 w placówkach oświatowych, tj. w szkołach, przedszkolach i żłobkach. O pomoc w formie dożywiania dla dzieci i młodzieży ubiegać się można w ramach:

  1. Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007) – o przyznanie nieodpłatnego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole, przedszkolu lub żłobku może ubiegać się rodzina, której dochód netto nie przekracza kwoty 900 zł netto na osobę w rodzinie
  1. Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z terenu Miasta Limanowa na lata 2020-2023 – o wsparcie finansowe może ubiegać się rodzina, której dzieci lub młodzież uczęszczają do placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Limanowa i która posiada status stałego mieszkańca Miasta Limanowa.

W ramach programu udziela się dofinansowania do obiadów dla dzieci i młodzieży  w wysokości:

– 35% – jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie wynosi powyżej 900,00 zł do 1.200,00 zł netto

– 20% – jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie wynosi powyżej1.200,00 zł do 1.500,00 zł netto

Rodziny, których kryterium dochodowe przekracza kwotę 1.500,00 zł netto na osobę w rodzinie pokrywają pełny koszt zakupu posiłku.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem powyższych form wsparcia, proszone są o kontakt z MOPS tel.: 18/337 13 10 w godzinach 7:30 – 15:30.

Rodziny które nie zamieszkują na terenie Miasta Limanowa, a chcą skorzystać z pomocy w formie dożywiana dzieci i młodzieży powinny zgłosić się do właściwego względem ich zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Wróć do góry