Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

DBAJMY O PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO W MIEŚCIE – parkujmy w miejscach do tego przeznaczonych

Postępujący wzrost  ilości samochodów w mieście powoduje ze coraz częściej dochodzi do popełniania wykroczeń drogowych, w tym głównie związanych z postojem pojazdów w miejscach niedozwolonych. Zdając sobie sprawę ze wzrostu zapotrzebowania na miejsca parkingowe w ostatnich latach wybudowanych zostało wiele parkingów, jak chociażby parking Św. Krzysztofa. Mimo istniejących miejsc parkingowych ciągle wzrasta ilość wykroczeń polegających na parkowaniu pojazdów na chodnikach i miejscach gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania się.

Tylko w bieżącym roku Straż Miejska w Limanowej stwierdziła popełnienie takich wykroczeń przez 295 kierowców, co w porównaniu z latami ubiegłymi stanowi ogromny wzrost.  Apelujemy zatem do kierowców o dołożenie wszelkiej troski, aby postój pojazdów odbywał się w miejscach dozwolonych, a szczególnie na parkingach.

Miejscami gdzie najczęściej dochodzi do łamania prawa jest rynek w Limanowej oraz ulice przyległe, jak również ulica prowadząca do szpitala w Limanowej, gdzie dochodzi do tamowania ruchu – a przecież jest to droga dla karetek pogotowia ratunkowego.

Prawidłowe parkowanie to sfera naszego bezpieczeństwa, porządku w ruchu pieszych i pojazdów, jak również poszanowania dla jakości dróg, a szczególnie chodników. Jeśli chcemy być szanowani jako uczestnicy ruchu drogowego – szanujmy też prawa innych.

Wróć do góry