Deklaracja dostępności
O mieście

200 tys. zł dofinansowania dla LDK na zakup oświetlenia do sali widowiskowej

Zdjęcie sali widowiskowej LDK

Dofinansowanie w wysokości 200 tysięcy zł pozyskał Limanowski Dom Kultury ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego na realizację zadania pt.” Zakup wyposażenia techniki sceny do prowadzenia działań edukacyjno – kulturalnych w LDK”.

Zadanie jest pragnieniem zakończenia prac związanych z wyposażaniem największej w powiecie i jedynej tak dużej na tym obszarze sali mieszczącej się w Limanowskim Domu Kultury. Należy dodać, iż tylko dzięki zakupowi brakującego na sali niezbędnego oświetlenia scenicznego możliwa będzie natychmiastowa kontynuacja i wzbogacenie realizowanych działań edukacyjno-kulturalnych.

Fundusz Patriotyczny został powołany z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Jego operatorem jest powołany w lutym 2020 roku Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego, którego zadaniem jest ochrona polskiego dziedzictwa Chrześcijańskiej Demokracji i ruchu narodowego. Powołanie funduszu poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania, które nadzorował Wicepremier, Minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński.

W ramach zadania do sali widowiskowej zakupiony zostanie wysokiej klasy nowoczesny profesjonalny zestaw oświetleniowy. Aktualnie trwają procedury związane z aktualizacją wniosku.

Limanowski Do Kultury zaprasza  do śledzenia strony internetowej www.ldk.limanowa.pl jak i profilu FB, gdzie znaleźć można będzie informacje o bieżących działaniach realizowanych w ramach w/w operacji.

Wróć do góry