Deklaracja dostępności
O mieście

Łącznik ul. Witosa z ul. Fabryczną otwarty

Od dzisiaj tj. 24 lutego kierowcy mogą korzystać z nowego odcinka drogi, który łączy ul. Witosa z ul. Fabryczną. Na nowym odcinku drogi wykonane zostało oznakowanie, które reguluje ruch drogowy i warunkuje bezpieczne poruszanie się pojazdów.

Po zakończeniu formalności związanych ze zgłoszeniem  do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zakończenia robót realizowanych w ramach zadania pn. „Budowa drogi o parametrach  drogi  publicznej miejskiej wraz z infrastrukturą na terenie Strefy Gospodarczej w Limanowej- odcinek I  tj. od ul. Witosa do bramy wjazdowej na Strefę aktywności gospodarczej” oraz uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich  i zatwierdzeniu  stałej organizacji ruchu mającej na celu włączenie się do drogi wojewódzkiej w dniu 24 lutego został włączony ruch na ul. Witosa. 

Budowa łącznika ul. Witosa i ul. Fabrycznej  wyniosła 2 mln 304 285,84 zł, z czego kwotę 891 920,00 zł Miasto Limanowa pokryło ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a kwotę 1 mln 412.465,84 zł na podstawie porozumienia przekazał Powiat Limanowski.

Galeria

Wróć do góry