Deklaracja dostępności
O mieście

Rekonstrukcja secesyjnej werandy w Muzeum

Zdjęcie z trwających prac nad budową secesyjnej werandy w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej

Trwają prace związane z rekonstrukcją secesyjnej werandy w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej, realizowane w ramach projektu „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu”. Inwestycja wykonywana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wykonawcą prac jest Firma Budowlana GURGUL z Limanowej.

Prace przy odtworzeniu historycznej werandy dworskiej w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej polegają na rekonstrukcji tego dawnego elementu architektonicznego o powierzchni 49,56 m2 , przylegającego do wschodniej ściany Dworu Marsów.

Na miejscu wykonane zostały prace ziemne, izolacyjne, wykonano też betonowe fundamenty. Konstrukcja werandy oparta została na drewnianych słupach osadzonych na betonowym podłożu, a obiekt wyposażony został w stolarkę drzwiową i okienną. Wewnątrz werandy z płyt kamiennych wykonana zostanie posadzka.

Powstały obiekt docelowo zwiększy powierzchnię wystawienniczą muzeum.

Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z pozwoleniem konserwatora zabytków. Rekonstrukcja historycznej werandy wyniesie 287 348,76 PLN, a koszt realizacji zadania pokryty zostanie ze środków w wysokości  48116,00 EUR pozyskanych w ramach projektu „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu” realizowanego przez Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej.

Zdjęcie z trwających prac nad budową secesyjnej werandy w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej

Galeria

Wróć do góry