Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Harmonogram pracy aptek w 2022 roku

Grafika dotycząca harmonogramu pracy aptek w 2022 roku

Przedstawiamy informację dot. rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej i dni świąteczne aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Limanowskiego, w tym na terenie Miasta Limanowa w 2022 roku.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2022 r. :

Harmonogram pracy aptek w porze nocnej oraz w dni świąteczne – Miasto Limanowa:

Rozkład godzin pracy aptek oraz harmonogram ich pracy w porze nocnej i w dni świąteczne reguluje Uchwała Nr XXIII/235/21 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 17 grudnia 2021r.

Pliki do pobrania

Wróć do góry