Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zapraszamy do zgłaszania imprez, które trafią do miejskiego kalendarza wydarzeń w 2022 roku

Plakat informujący o możliwości zgłaszania imprez, które trafią do miejskiego kalendarza wydarzeń w 2022 roku

Uprzejmie informujemy, że Miasto Limanowa przystąpiło do opracowania kalendarza imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych, które będą miały miejsce na terenie miasta Limanowa w 2022 roku.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie propozycji planowanych przedsięwzięć. Zgłoszenia mogą dotyczyć imprez, uroczystości, świąt, turniejów, zawodów, konkursów, wystaw, festynów, pikników, zabaw i innych istotnych dla mieszkańców wydarzeń. Mile widziane będą nowe pomysły i innowacyjne imprezy.

Kalendarz imprez, który będzie na bieżąco aktualizowany – na podstawie informacji otrzymywanych od organizatorów, zostanie umieszczony na portalach internetowych, a także przyczyni się do promocji miasta Limanowa. Zgłoszenie imprezy, to więc także duża odpowiedzialność ze strony organizatora, który musi mieć świadomość, że nie wystarczy jednorazowe zgłoszenie, ale konieczne jest aktualizowanie informacji w przypadku zaistniałych zmian lub rezygnacji z przeprowadzenia imprezy.

Uwaga! Zgłoszenie imprezy do Miejskiego Kalendarza Imprez na 2022 r. nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania na organizację imprezy.

Informacje o planowanych imprezach – wg załączonego wzoru, który znajduje się TUTAJ
a także ich aktualizacje prosimy przesyłać na adres promocja@miastolimanowa.pl w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r.

Bardzo prosimy o ile to możliwe o precyzowanie terminów imprez.

Wróć do góry