Deklaracja dostępności
O mieście

Odbiór techniczny ronda w ciągu DK 28

15 listopada br. miał miejsce odbiór końcowy robót realizowanych w ramach inwestycji związanej z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogami gminnymi ul. Kopernika i Kolejową, gdzie powstało nowe owalne rondo. Odbioru zadania dokonała Komisja składająca się przedstawicieli władz Miasta Limanowa – inwestora zastępczego zadania, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie  – inwestora oraz wykonawcy – firmy „ZIBUD”  Sp. z.o.o. z Kamienicy.

W końcowym odbiorze inwestycji ze strony miasta uczestniczyli Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Radny Miasta Limanowa Stanisław Orzechowski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Limanowa Stanisławem Gorczowski wraz z Inspektorem z Wydziału Inwestycji Markiem Ociepką, GDDKiA w Krakowie reprezentowały: Naczelnik Wydziału Monitorowania Inwestycji GDDKiA Iwona Pietrzak, Iwona Mally (stanowisko ds. gwarancji GDDKiA) i Joanna Czachurska-Cabała (Kierownik Obwodu Drogowego GDDKiA w Starej Wsi), natomiast z ramienia Wykonawcy obecny był Prezes Zarządu „ZIBUD” Sp. z.o.o. Grzegorz Zając. W odbiorze końcowym zadania uczestniczył także kierownik budowy – Mariusz Błaszczyk oraz insp. nadzoru – Janusz Liptak.

W miejscu skrzyżowania drogi krajowej nr 28 powstało owalne rondo obejmujące wloty ulic: Jana Pawła II, Piłsudskiego, Kopernika i Kolejowej. Zadanie obejmowało też budowę ciągów pieszych,  wykonanie odwodnienia i oświetlenia oraz przebudowę  infrastruktury technicznej – sieci teletechnicznej, energetycznej i wodociągowej.

Miasto Limanowa było inwestorem zastępczym zadania – przygotowało dokumentację projektową, projekt budowlany i wykonawczy, uzyskało pozwolenie na budowę, nabywało nieruchomości i przeprowadziło postępowanie przetargowe, natomiast koszty budowy i nadzoru inwestorskiego w kwocie 4 012 066,87 zł sfinansowała GDDKiA.

Odbiór końcowy zadania związanego z przebudową skrzyżowania w miejscu którego powstało rondo nastąpił wcześniej niż zaplanowano – inwestycja miała zostać zrealizowana do końca br.

Galeria

Wróć do góry