Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

W listopadzie odbiór wielkogabarytów – UWAGA wcześniej konieczne jest zgłoszenie odpadów do odbioru

Plakat informujący o odbiorach odpadów wielkogabarytowych

Zbliżają się listopadowe terminy wywozu wielkogabarytów . Przypominamy, że odbiór odpadów wielkogabarytowych CO NAJMNIEJ NA TRZY DNI PRZED TERMINEM ODBIORU  należy telefonicznie zgłosić do  MZGKiM.

UWAGA wielkogabaryty nie zgłoszone  – nie będą odbierane!

W listopadzie na terenie Miasta Limanowa – z podziałem na poszczególne strefy – odbierane będą w sześciu terminach odpady wielkogabarytowe z budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Mieszkańcy chcąc by odpady wielkogabarytowe zostały odebrane co najmniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem odbioru, powinni zgłosić to do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dzwoniąc pod nr tel. 18 337 28 89 ; e-mail: zom@mzgkim.limanowa. pl

Pierwszy listopadowy termin odbioru wielkogabarytów to 4 listopada  – obejmuje on I, II, V i VII strefę terenu Miasta Limanowa. Kolejne terminy dla poszczególnych stref to 8, 15, 18, 22 i 25 listopada.

Plakat informujący o terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych
Plakat informujący o terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych
Plakat informujący o terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych
Plakat informujący o terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy, że codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 czynny jest Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Moczarki w Limanowej, gdzie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, osobistym lub e-mailowym z nieruchomości mieszkalnych z terenu Miasta Limanowa przyjmowane są odpady takie jak: zużyte opony, gruz budowlany, materiały rozbiórkowe, chemikalia, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, meble oraz odpady ulegające biodegradacji.

Koszty transportu do Selektywnego Punktu Odpadów we własnym zakresie pokrywa oddający odpady.

Z Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów kontaktować się można pod nr tel.: 18 264 65 58, lub mailowo oczyszczalnia@mzgkim.limanowa.pl 

 

———————–

Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się zgodnie z uchwałą NR XIX.115.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 13 grudnia 2019 r.

Wróć do góry