Deklaracja dostępności
O mieście

Miasto Limanowa „LIDEREM Powiatu Limanowskiego” w Rankingu Gmin Małopolski

Odbiór tytułu „LIDERA Powiatu Limanowskiego” w Rankingu Gmin Małopolski przez Burmistrza Miasta Limanowa

22 września br. w Krakowie podczas Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski miało miejsce podsumowanie Rankingu Gmin Małopolski za 2020 rok organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej  i Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Wśród wyróżnionych miast i gmin z terenu Województwa Małopolskiego znalazło się Miasto Limanowa,  zdobywając tytuł „LIDERA Powiatu Limanowskiego”.

W podsumowaniu i ogłoszeniu wyników Rankingu uczestniczył Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, który w gronie przedstawicieli małopolskich samorządów z rąk Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity odebrał przyznany Miastu Limanowa tytuł „LIDERA Powiatu Limanowskiego”.

Odbiór tytułu „LIDERA Powiatu Limanowskiego” w Rankingu Gmin Małopolski przez Burmistrza Miasta Limanowa

Uzyskany wynik  jest efektem osiągniętych przez Miasto Limanowa wskaźników, które brane były pod uwagę w Rankingu. Należały do nich m.in.: średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017-2019, średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017-2019, średnioroczne środki z UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2017-2019, wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na 1 mieszkańca w 2019 r., udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2019 r., wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2019 r.

Realizowany od 2010 roku Ranking Gmin Małopolski to inicjatywa, której celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Małopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa, a za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

Ranking odbył się pod honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity.

Odbiór tytułu „LIDERA Powiatu Limanowskiego” w Rankingu Gmin Małopolski przez Burmistrza Miasta Limanowa

Galeria

Wróć do góry