Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Budowa obwodnicy – z końcem października raport z analizy uwag i wniosków mieszkańców

Plakat dotyczący informacji w sprawie planów budowy obwodnicy Limanowej

Z końcem października Spółka IVIA S.A.  w Katowicach przedstawić ma raport z analizy uwag, skarg i wniosków wniesionych przez mieszkańców na spotkaniach konsultacyjnych dotyczących budowy obwodnicy miasta Limanowa, które miały miejsce w sierpniu br.

Przypomnijmy – z początkiem  sierpnia br. w Urzędzie Miasta Limanowa odbywały się konsultacje społeczne  – spotkania informacyjne dotyczące przebiegu projektowanej obwodnicy Miasta Limanowa. Podczas trzech spotkań mieszkańcy miasta wnosili swoje uwagi oraz wnioski co do poszczególnych wariantów projektowanej obwodnicy miasta. Wszystkie uwagi jakie wpłynęły wówczas do wykonawcy STEŚ poddawane są obecnie analizie.

Na skutek uwag i protestów mieszkańców Spółka IVIA S.A.  w Katowicach poinformowała władze miasta o tym, iż „wariant społeczny” planowanej inwestycji również jest rozważany.

Raport  z analizy poszczególnych wariantów projektowanej obwodnicy, uwzględniający wniesione uwagi  i wnioski znany ma być z końcem października br.

 

 

Wróć do góry