Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

LOT Powiatu Limanowskiego zaprasza do udziału w Konkursie Fotograficznym „Pszczoła w obiektywie”

Konkurs fotograficzny organizowany jest w ramach projektu pn. ,,W Powiecie Limanowskim pomagamy pszczołom – edycja 2021”, który realizowany jest dzięki otrzymanej dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. ”Małopolska Pszczoła” 2021r.

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 01.07.2021r. do 31.08.2021 r. Skierowany jest do mieszkańców powiatu limanowskiego i polega na wykonaniu fotografii (maksymalnie 3 zdjęcia) pszczoły/pszczół lub innych owadów zapylających. W regulaminie konkursu nie ma ograniczeń wiekowych w związku z tym zdjęcia nadsyłać mogą zarówno najmłodsi mieszkańcy powiatu, jak i starsi.

Wykonane fotografie wraz z uzupełnionymi załącznikami należy przesłać do Organizatora konkursu drogą elektroniczną na adres e-mail: lotlimanowski@gmail.com z dopiskiem: Konkurs fotograficzny do dnia 31.08.2021r. włącznie (liczy się data wpływu), lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora na nośniku (ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, pok. 232). Wymagana minimalna rozdzielczość zdjęć pionowych: 1200x1900px, poziomych: 1900x1200px.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która wyłoni laureatów. Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie do dnia 20.09.2021r.

Osoby które dostarczą najlepsze prace konkursowe otrzymają dyplom oraz upominki i wyróżnienia. Nagrodą będzie także opublikowanie 12 najlepszych prac w kalendarzu ściennym na rok 2022.
Kalendarze trafią do Kół Pszczelarskich w powiecie limanowskim a także zostaną rozdane mieszkańcom powiatu podczas różnych akcji, w których LOT bierze udział.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.lotlimanowski.pl oraz na profilu Facebook Lokalnej Organizacji Turystycznej Powiatu Limanowskiego.

Wróć do góry