Deklaracja dostępności
O mieście

Dzienny Dom „Senior+” w Limanowej ma już 5 lat !

uczestnicy SW

Dzienny Dom „Senior+” w Limanowej obchodził swoje 5 urodziny. Z tej okazji dnia 10 sierpnia placówkę oraz odwiedziły władze miasta Limanowa. Był tort, kwiaty, gratulacje oraz życzenia, które w obecności podopiecznych odebrała Kierownik Dziennego Domu „Senior+” Wiktoria Zelek.

Z okazji obchodzonego jubileuszu Dzienny Dom „Senior +”odwiedził Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Zastępca Burmistrza – Wacław Zoń, Skarbnik Miasta Limanowa Irena Gawlik, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Halina Waktor, a także Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz wraz z radnymi Rady Miasta Limanowa: Leszkiem Mordarskim, Stanisławem Orzechowskim, Wiesławem Sędzikiem i Januszem Kądziołką.

Na początku  Kierownik Dziennego Domu „Senior+” Wiktoria Zelek podziękowała zaproszonym gościom za przybycie, wspominając w skrócie minione lata działalności placówki co było okazją do złożenia podziękowań za wzajemną owocną współpracę. Ze strony władz miasta również popłynęły podziękowania oraz gratulacje , które złożył Burmistrz Miasta Władysław Bieda, a także  w imieniu Rady Miasta Limanowa – Przewodnicząca Rady Jolanta Juszkiewicz.

Jubileusz działalności placówki był okazją do złożenia życzeń pracownikom Dziennego Domu ‘Senior+”,  dzięki którym Seniorzy mogą rozwijać swoje pasje  i zainteresowania oraz  przyjemnie spędzać wolny czas, a także samym Seniorom którym życzono dobrego zdrowia, realizacji planów oraz nieustającej energii i pogody ducha.

Nie zabrakło słodkiego poczęstunku, gromkiego „Sto Lat!” oraz rozmów o przyszłych planach i pomysłach dotyczących działalności placówki,  które przybliżyła zebranym Kierownik Dziennego Domu „Senior+”.

 

Galeria

Wróć do góry