Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Do 16 sierpnia zgłoszenia na Konkurs „Kryształy Soli” i Nagrodę „Amicus Hominum”

Chcąc docenić bezinteresowność i społeczne zaangażowanie Mieszkańców oraz małopolskich organizacji pozarządowych Samorząd Województwa Małopolskiego wzorem lat ubiegłych ogłosił konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych „Kryształy Soli”, a także o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Amicus Hominum”.

Wyróżnienia te są wyrazem naszej wdzięczności za bycie przyjacielem drugiego człowieka, godnym naśladowania, „cichym bohaterem”. To także forma podziękowań za sumienną pracę, wsparcie i poświęcenie dla potrzebujących.

Do konkursu zgłaszać można kandydatury do obu Nagród, jako wyraz uznania dla tych, którzy dzień po dniu podejmują liczne aktywności na rzecz wielu środowisk, tworzą inicjatywy służące poprawie życia mieszkańców, wspierają innowacyjność, rozwój, kulturę i naukę. Inicjatywa ma też na celu docenić najmłodszych dobroczyńców, aktywność społeczną młodych ludzi oraz wolontariackich grup młodzieżowych. Nominacje do owych nagród, są również okazją, by podziękować i wyróżnić tych Małopolan, którzy swoją odwagą, pracą i zaangażowaniem walczyli o życie i zdrowie innych w tym trudnym dla wszystkich czasie epidemii COVID-19.

Dodatkowo tegoroczną edycję „Kryształów Soli” ponownie wspiera Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A poprzez ufundowanie nagrody finansowej w wysokości 15 000 zł dla Laureata Grand Prix 2021.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do Nagród „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli” upływa w dniu 16 sierpnia 2021 r. Wszelkie informacje dotyczące konkursów, w tym regulamin oraz wzór formularza zgłoszeniowego, dostępne są pod linkiem https://www.malopolska.pl/samorzad/organizacje-pozarzadowe oraz w Zespole Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Zarządu UMWM – tel. 12/ 61 60 121.

Wróć do góry